Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2017

olvide
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viajustjustjust justjustjust
olvide
olvide
5458 7a5d 500
Reposted fromsilence89 silence89 viaeternaljourney eternaljourney
olvide
olvide
7576 e24a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaeternaljourney eternaljourney

December 03 2017

olvide
5439 87b9
Reposted fromcalifornia-love california-love viacreure creure
olvide
Nie udowadniaj ludziom, którzy mają Cię za nic, że jesteś "kimś". Nie staraj się o zrozumienie tych, którzy nie mają pojęcia o życiu. Odpuść. Nie warto. Nie musisz pokazywać ludziom, którzy mają Cię za najgorszą, że jesteś w czymś najlepsza. Wystarczy, że pokażesz to sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
olvide
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaszydera szydera

December 02 2017

olvide
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
olvide
olvide
Czas potrafi sprawić, że rany wygoją się, ale pozostanie w nas blizna pamięci zdarzenia. 
— wieczorem
Reposted fromssozs ssozs viayveee yveee
olvide
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viatake-care take-care
olvide
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viainspirations inspirations
olvide
Przypadki nie istnieją. Wszystkie rzeczy, które się zdarzają, zdarzają się w jakimś celu.
Reposted fromjajebie jajebie viainspirations inspirations
olvide
Reposted fromtfu tfu viazapachsiana zapachsiana
olvide
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasatyra satyra
olvide

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

November 29 2017

olvide
Reposted fromshakeme shakeme viasatyra satyra
olvide
- friendship -

November 25 2017

olvide
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaNataly Nataly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl