Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

olvide
 
olvide
0898 c73c 500
Reposted fromseaweed seaweed viazapachsiana zapachsiana
olvide
The best cure for a crush: get to know them better.
— Calm - Cards for serenity
Reposted fromhare hare viamiimi miimi
olvide
Pamiętam jak co dzień pytałeś, jak mi minął dzień oraz czy jestem szczęśliwa.
— to było ważne
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viamiimi miimi
olvide
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaslodziak slodziak
olvide
Nigdy nie trać nadziei i nigdy nie trać przekonania, że Pan Bóg wyprowadzi Cię z tego, w czym jesteś. Że Pan Bóg może to naprawić. Że Pan Bóg może to odnowić i że Pan Bóg na nowo Cię ukształtuje. I choćby nie wiem co się działo nigdy nie daj sobie wmówić że już za późno, że jesteś za słaba, że jesteś zbyt bardzo pogrążona.
— o. Adam Szustak OP
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaevlyn evlyn
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

olvide
3749 10ca 500
Reposted fromnutt nutt viadepresja depresja
olvide
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viamiimi miimi

June 03 2018

olvide
7634 5c0c 500
Reposted fromMadristas Madristas viacomiendolirica comiendolirica
olvide
1009 4571
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
6040 c190
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
9311 1656 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaaurinko aurinko
olvide
The best cure for a crush: get to know them better.
— Calm - Cards for serenity
Reposted fromhare hare viaaurinko aurinko
olvide
8178 78a2 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaurinko aurinko
olvide
8754 ac50
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaevlyn evlyn
olvide
5265 6132
Reposted fromkarahippie karahippie viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
olvide

Kochani, czasem jest tak, że wszystko idzie nie tak,

jak trzeba.I wtedy pojawia się miska z maślanką i truskawkami. I od razu wiadomo, że będzie dobrze.  Dlatego chciałem Wam tylko napisać - tak po prostu - żebyście się nie martwili za bardzo jeśli Wam nie idzie. Bóg jest dobry. Ludzie są piękni. I będzie dobrze. Nawet jeśli nie od razu, to będzie dobrze.  Zjedzcie maślankę z truskawkami.
— o. Adam Szustak
Reposted fromwwannie wwannie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl