Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

olvide
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viamiimi miimi
olvide

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
olvide
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

May 21 2019

olvide
olvide
6385 74ae 500
Reposted fromsoftboi softboi viamiimi miimi
olvide
7595 815d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
olvide
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
olvide
8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
olvide
Reposted fromjasminum jasminum viamiimi miimi
olvide
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viamiimi miimi
olvide
1602 77e7
Reposted fromseaweed seaweed viamiimi miimi
olvide
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
olvide
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viamiimi miimi
olvide


little prince in the north
Reposted frombootlegs bootlegs viagameofthrones gameofthrones
6858 0957 500

luxylicious:

instagram: @loremaesen

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viaaurinko aurinko

May 19 2019

olvide
olvide
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viazapachsiana zapachsiana
olvide
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
olvide
Reposted fromFlau Flau viagameofthrones gameofthrones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl