Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2018

olvide
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
olvide
3850 1c1e 500
Reposted frombukazla bukazla vianiedoopisania niedoopisania

February 24 2018

olvide
olvide
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
olvide
Przykro mi zupko, ale znowu przychodzę do Ciebie z pasmem nieszczęść.
— a myślałem, że coś się zmieni w tym jebanym 2018 roku.
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw viaszydera szydera

February 23 2018

olvide
8100 c288 500
Reposted frompastelowe pastelowe viamiimi miimi
olvide
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viaszydera szydera

February 20 2018

olvide
To Ty musisz być pewna siebie. Pewna tego, że gdy odwołasz spotkanie on nadal będzie Cię prosił o kolejne, pewna, że jeśli nie odbierzesz telefonu to na następny dzień on nie przestanie dzwonić. A jeśli tak się nie stanie, to co? Bywa. W takim razie nie musisz już nim sobie zawracać głowy, masz więcej czasu dla siebie - a to cholera podstawa! Bo to Twoje życie, nie jego, więc to właśnie TY masz być szczęśliwa i zadowolona z siebie... idiotko.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viainspirations inspirations

February 19 2018

olvide
Wcale nie marudzę, ale są takie dni jak dzisiejszy, że nikt do mnie nie dzwoni, nie pisze, nie kocha, ani nawet o mnie nie myśli i mam wrażenie, że nawet ziemia mnie przyciąga tylko z 
przyzwyczajenia.
— Piotr Adamczyk
6785 c925
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamiimi miimi

February 18 2018

olvide

February 17 2018

olvide
olvide
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viazapachsiana zapachsiana
olvide
3605 91f9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiimi miimi
olvide
olvide
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viazapachsiana zapachsiana
olvide
olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl