Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

olvide
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
olvide
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaeternaljourney eternaljourney
olvide
Wyobrażałam sobie na milion sposobów jak zapraszasz mnie na kawę.
— milion sposobów zapraszania na kawę
olvide
olvide
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaszydera szydera
olvide
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
7195 2f67

August 18 2017

olvide
olvide
8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viatoniewszystko toniewszystko
olvide
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
olvide
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viatoniewszystko toniewszystko
olvide
olvide
Sposób jest prosty: nie chcesz czekać na wiadomość- nie odpisuj. Teraz masz przewagę, nie trać jej. Jeśli czujesz, że ktoś się od Ciebie oddala, nie goń go, bo zacznie uciekać. Raczej ty sama zniknij. Zrobisz o wiele większe wrażenie, bardziej zaintrygujesz, niż organizując ciągłą nagonkę, której faceci bardzo nie lubią.
- Małgorzata Gutowska- Adamczyk
olvide
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viaszydera szydera
2504 c30b
Reposted fromamatore amatore viaaura-lunaris aura-lunaris

August 17 2017

olvide
Jeśli ktoś naprawdę kocha, nie musisz robić wszystkiego, by nie chciał odejść. On po prostu nie odejdzie.
olvide
2881 d6b7
Reposted fromsoSad soSad viaeternaljourney eternaljourney
olvide
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaeternaljourney eternaljourney
olvide
Empatia u niektórych kończy się na "ja też"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl