Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

olvide
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viaaiieta aiieta
olvide
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
olvide
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
3103 395c 500

sixpenceee:

Sunlight through a tree during an eclipse. The tree leaves act similar to how pinhole cameras work, leaving these little eclipse casts

Reposted frombwana bwana viaeternaljourney eternaljourney
6377 4f60 500

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
olvide
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaaurinko aurinko
olvide
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaeternaljourney eternaljourney

April 18 2017

olvide
olvide
7286 7f87
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
olvide
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble viaszydera szydera
olvide
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra

April 16 2017

olvide
2654 b0b1
Reposted fromczajnikq czajnikq viaeternaljourney eternaljourney
olvide

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaszydera szydera
olvide
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix viacomiendolirica comiendolirica
olvide
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaurinko aurinko
5893 0c8b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaeternaljourney eternaljourney
olvide
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
olvide
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl