Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2017

olvide

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadepresja depresja
olvide
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viaucieknijmi ucieknijmi
olvide
1498 387d 500

May 28 2017

olvide
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
olvide
3315 717c

May 24 2017

olvide
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów

May 21 2017

olvide
9261 b6ce 500
olvide
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viatake-care take-care
olvide
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
olvide
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadepresja depresja
olvide
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaeternaljourney eternaljourney
olvide

May 16 2017

olvide
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover

May 09 2017

olvide
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viaeternaljourney eternaljourney
olvide
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije. Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
— Słowem w sedno
olvide
0886 4c7a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaeternaljourney eternaljourney
olvide
4863 9b45
Reposted fromGIFer GIFer viaeternaljourney eternaljourney
8593 d31f
Reposted fromjustmethatsall justmethatsall viaszicko szicko
olvide

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl