Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2020

olvide
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
olvide
olvide
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viawishyouwerehere wishyouwerehere
olvide
olvide
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
olvide
9559 d331
wherever (...)
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaaurinko aurinko
olvide
olvide
3558 1e24 500
Reposted fromhrafn hrafn viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
4254 04b0 500

January 13 2020

olvide
Ta chwila, kiedy zdajesz sobie sprawę, że facet patrzy na ciebie inaczej, że zabierasz mu coraz więcej uwagi. Aż w końcu już wiesz, że niczego poza tobą nie widzi.
— Rainbow Rowell - "Fangirl"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
olvide
4173 fb67 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

January 12 2020

olvide
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations
olvide
4146 795e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainspirations inspirations
olvide
Ta kobieta biega za mężczyzną, kontroluje go, wydzwania, nie chce by spełniał marzenia, nie pozwala by wyszedł na głupie piwo z kumplami. Poza zakazami, stosuje nakazy.
On chodzi z nią wszędzie. Nieważne, czy go to interesuje czy nie, czy polubi to co ona, czy będzie się nudził. Ona wierzy, że z tej iluzji zbuduje swoją bajkę. Zabija tym jego zainteresowanie nią.
Nie wie, że to ona ma być królikiem, którego on chce gonić i zdobywać. Nie odwrotnie. Tylko w ten sposób temperatura związku nie gaśnie. Tylko wtedy on będzie ją szanował, gdy zobaczy, że sama potrafi szanować siebie. 
Dojrzała kobieta, pewna swojej wartości, ma swoje pasje, zainteresowania i daje swojemu partnerowi wolność. Wie, że ten który jest jej godzien, z którym może stworzyć zdrowy, fajny związek, po każdym piwie z kumplem, wróci do niej w podskokach.
Fajna, równa babka jest tym przysłowiowym królikiem, którego zdobywa się z chęcią, bo zawsze przed metą czeka nagroda, dla której warto się wcześniej trochę postarać.
— "Śladami miłości"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainspirations inspirations

January 11 2020

olvide
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viaaurinko aurinko
olvide
Bez przerwy.

Następnym razem,  gdy powie, bym  puścił jej rękę, wiem, że powinienem chwycić ją mocniej.

Kobiety nie masz rozumieć, tylko kochać.

Bez przerwy.
— znalezione
Reposted fromresort resort viaaurinko aurinko
olvide
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaaurinko aurinko
olvide
9285 3260 500
Reposted fromhagis hagis viadoubleespresso doubleespresso

January 07 2020

olvide
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl