Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

olvide
5603 286d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
Jak kto naprawdę kocha, to mu słowa niepotrzebne. Ty sobie, dziecko, zapamiętaj, że w miłości słowa nic nie znaczą. W miłości to sam człowiek się liczy, a nie jego gadanie.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
olvide
5080 a4f7 500
olvide
4132 af1d 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viapchamtensyf pchamtensyf
olvide
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos "Moje drzewko pomarańczowe"
Reposted fromtomowa tomowa viaNataly Nataly
olvide
9335 36df 500
Reposted fromverronique verronique viaaura-lunaris aura-lunaris
olvide
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viainspirations inspirations
olvide
Znajdź mnie, uwolnij mnie od tego zżerającego zwątpienia, daremnej rozpaczy, horroru snu
— Sarah Kane

March 31 2020

olvide
5244 c05b 500
Reposted fromhrafn hrafn viapchamtensyf pchamtensyf
olvide
olvide
5995 1c32
Reposted frommiischa miischa viaaura-lunaris aura-lunaris

March 30 2020

olvide
bezinteresowność. to powinno być podstawą każdej relacji. jeśli jakaś osoba naprawdę się o ciebie troszczy, więcej przyjemności sprawi jej to, jak ty się przez nią czujesz, a nie to, jak ona czuje się przez ciebie.
— colleen hoover
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
olvide
znów zamknąłem się w sobie. zatraciłem w pustce. w jednej chwili kręciłem się pełen energii, w drugiej mój umysł wlókł się w powolnym kółku, niczym stary, pokręcony reumatyzmem pies, który próbuje się gdzieś położyć. a potem, po prostu się wyłączyłem.
— jennifer niven
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
0686 3d48 500
Reposted fromstrzepy strzepy viadoubleespresso doubleespresso
olvide
0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viatake-care take-care
olvide
4097 dbbc
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viapchamtensyf pchamtensyf
olvide
Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i akceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej. Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej, mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono mnie w spokoju.  
— C.Bukowski
Reposted fromnirvitii nirvitii viapchamtensyf pchamtensyf
olvide
6061 3bb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl